Blog

Test MOXO - obiektywne wsparcie diagnozy ADHD i innych zaburzeń. Kliknij i  Zakup badanie on-line 

Wychowanie dziecka nadpobudliwego, czy też z zaburzeniami uwagi jest nie lada wyzwaniem. Szczególnie, że jego zachowanie może być zdeterminowane czynnikami biologicznymi. Dlatego tak ważna jest poprawna diagnoza, wsparta obiektywnymi narzędziami pokazującymi mierzalne wyniki.

Moxo to obiektywne i wiarygodne narzędzie wspierające diagnozę ADHD.

Moxo to innowacyjny komputerowy test ciągłego wykonywania, który skutecznie wspomaga proces diagnozy ADHD. Narzędzie to zapewnia dokładne pomiary wszystkich podstawowych objawów:
 zaburzeń uwagi
 czasu reakcji
 impulsywności
 nadruchliwości

Moxo występuje w dwóch wersjach wiekowych:
 dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat
 dla młodzieży i dorosłych w wieku 13 do 60 lat.

W trakcie badania pojawiają się też różnego rodzaju dystraktory, które maja za zadanie symulować otoczenie badanego z jego różnymi bodźcami rozpraszającymi: wizualnymi, dźwiękowymi oraz mieszanymi o różnym stopniu nasilenia.

Moxo mierzy rzeczywiste reakcje badanego i odnosi je do norm dla wieku oraz płci.

Wyniki prezentowane są w sposób jasny i zrozumiały w postaci tabeli obrazującej poziom wskaźników: A – uwaga, T – czas reakcji, I – impulsywność, H – nadruchliwość.

Moxo pozwala także określić:
 jak zmieniają się reakcje badanego w czasie
 jak kształtują się wskaźniki uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadruchliwości w obecności różnego rodzaju dystraktorów o różnym nasileniu

Wyniki testu Moxo skutecznie wspomagają:
 postawienie diagnozy o ADHD (i innych zaburzeniach) bądź wykluczenie występowania tego zaburzenia
 zaplanowanie terapii, w tym farmakoterapii, z uwzględnienie wpływu różnego rodzaju dystraktorów na zachowanie badanego
 obiektywne zweryfikowanie efektów zastosowanej terapii (psychologicznej, farmakologicznej)

MOXO został zweryfikowany badaniami naukowymi

Wyniki międzynarodowych badań, którymi objęto 788 dzieci w wieku 7-12 lat wykazały 90% skuteczność testu w trakcie identyfikacji badanych z deficytem uwagi przy użyciu MOXO (czułość: 90%, swoistość: 84%). Badanie zwróciło statystycznie istotne rezultaty dla wszystkich ocenianych wskaźników: uwagi, nadaktywności, impulsywności oraz czasu reakcji.

© 2023 Sinus.edu.pl By BakeSoft.pl