Blog

 

Jak działa skala ocen Conners?

Skala kompleksowej oceny zachowania Conners służy do lepszego zrozumienia pewnych problemów behawioralnych, społecznych i akademickich u dzieci w wieku od 6 do 18 lat. Często służy do diagnozowania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej lub ADHD. Gdy dziecko jest podejrzane o ADHD, rodzice często zwracają się do lekarza rodzinnego, który może skierować go do eksperta zdrowia behawioralnego, takiego jak psycholog. Psycholog może następnie użyć skali oceny ADHD, takiej jak Skala kompleksowej oceny zachowania Conners lub Conners CBRS, w celu lepszego zrozumienia objawów i ciężkości dziecka.

© 2023 Sinus.edu.pl By BakeSoft.pl