Oficjalna Strona Centrum Terapii SAS (kliknij tutaj)

Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS –  (kliknij tutaj, zamów Spersonalizowaną Terapię SAS)  prosty w zastosowaniu, wykorzystuje celowo zaprojektowaną i akustycznie zmodyfikowaną muzykę, mowę oraz dźwięki. Odbierany jest za pomocą słuchawek. Jest on bezpiecznym i łatwo dostępnym narzędziem, które aktywuje obie półkule mózgowe, poprawiając połączenia synaptyczne centralnego układu nerwowego oraz tworząc lepszą strukturę przetwarzania sensorycznego. 
Dla kogo jest Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS ?
Dla każdego, kto chce czuć się lepiej, bo  „ ZMIENIAJĄC UMYSŁ, ZMIENIAMY SWOJE ŻYCIE”
Trening SAS niesie nowe możliwości, dotychczas nieuwzględniane w istniejących metodach. Buduje on szerokie możliwości w zakresie pomocy dzieciom i osobom dorosłym, wspomagając lepsze ich funkcjonowanie w dynamicznie zmieniającym się świecie. 
Ponadto:
– Niweluje problemy w nauce, rozwoju, zachowaniu
– Usprawnia komunikację językową i pamięć
– Wspiera neurologiczną rehabilitację
– Pomaga radzić sobie ze stresem
– Powoduje wzrost potencjału twórczego, kreatywności
 
Wspiera w osiąganiu sukcesów w zakresie celów zawodowych i naukowych
 
Terapia kierowana jest również do osób z:  
– Autyzmem                                                            – Depresją i lękami 
– Aspergerem                                                     – Bezsennością
– Porażeniem mózgowym                      – Nadmiernym pobudzeniem 
– Zespołem Downa                                          – Zaburzeniem mowy 
– Afazją                                                       – Zaburzeniem jedzenia
– Brakiem koncentracji                                                    – Dysleksją 
 
Dla dzieci, które mają:
– Problemy z czytaniem, pisaniem  
– Problemy z nauką, pamięcią
– Niskie poczucie własnej wartości
– Zaburzenie przetwarzania słuchowego 
– Relacjami rówieśniczymi 
 
Trening SAS składa się z następujących po sobie sesji, których słucha się przez kilka tygodni w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie. Bez tracenia czasu i pieniędzy na dojazdy.
Terapię można rozpocząć od słuchania Testera, który pozwoli nam w ciągu 12 dni (każdego dnia 30 min terapii) poznać Metodę SAS, nabrać nawyku słuchania, oczywiście już podczas tego słuchania, Twój mózg zaczyna się zmieniać.
Kolejny krok, to Spersonalizowany Pełny Trening SAS, na każdy dzień przeznaczone są dwie półgodzinne sesje. Można ich słuchać jedną po drugiej – przez godzinę, bądź rozłożyć słuchanie na dwie półgodzinne sesje w ciągu dnia.
Trening SAS jest prosty w realizacji, dzięki czemu mogą w nim uczestniczyć osoby w różnym wieku (dzieci powyżej 3 roku życia) i z różnymi zasobami umiejętności. 
Trzy główne fazy Terapii –
Treningu SAS to:
– Ewaluacja wstępna – konsultacja (zbieramy informacje: kwestionariusz, opinie z PPP, diagnozy, które posiada klient), (może odbyć się online na życzenie klienta)
– Przygotowanie Terapii – Spersonalizowanego Intensywnego Treningu SAS – 24 dni ( łącznie 24 godz), natomiast Trening Seniorzy – 78 dni (46 godz.) 
– Aplikacja Treningu SAS
– Ewaluacja końcowa (może być on-line)
 
Skupienie uwagi, w czasie czuwania czy we śnie?
Nie ma potrzeby, aby angażować swoją świadomość podczas odbioru programu. Dzieci mogą bawić się, rysować albo czytać. Dorośli w tym czasie mogą się zrelaksować, np. zamknąć oczy, spokojnie oddychać.
Dobrze jest ograniczyć rozmowy, gdyż może to być utrudnione ze względu na używanie słuchawek. Trening jest równie efektywny gdy jest słuchany w stanie czuwania, jak i podczas snu. Dzieci, które nie lubią mieć założonych słuchawek, bądź nie potrafią skoncentrować uwagi przynajmniej pół godziny, mogą słuchać programu w czasie snu, zarówno w dzień jak i w nocy.