REGULAMIN SKLEPU

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego Szkoła Matematyki Sinus Barbara Zagracka, zwany dalej Sinus pod adresem www.sinus.edu.pl.

1.2. Sklep internetowy Sinus prowadzony jest przez firmę Szkoła Matematyki Sinus Barbara Zagracka

1.3. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

1.4. Klient korzystający ze sklepu internetowego Sinus jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu.

Zasady składania zamówień

2.1. Zamówienia można składać przez stronę internetową sklepu Sinus pod adresem www.sinus.edu.pl  po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu sesji psychologicznej  pod numerem telefonu podanym na stronie sklepu.

2.2. W celu złożenia zamówienia, klient powinien dokładnie wypełnić formularz zamówienia, podając swoje dane osobowe oraz datę ustalonego telefonicznie spotkania z psychologiem.

2.3. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje potwierdzenie jego przyjęcia oraz informacje o statusie zamówienia.

Ceny i płatności

3.1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej sklepu Sinus są wyrażone w polskich złotych i są zwolnione z podatku VAT

3.2. Klient może dokonać płatności za zamówienie poprzez przelew na konto bankowe podane na stronie sklepu, płatności elektroniczne lub podczas spotkania.

Zwroty i reklamacje

5.1.

Prosimy o przemyślane zakupy, zwrotów płatności za wykonaną usługę lub terapię nie ma. Klient dokonując zakupu usługi decyduje się na odbycie sesji psychologicznej lub terapii SAS w ustalonym terminie. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą przedstawiciela Sinusa, klient może zmienić termin spotkania lub odbycia terapii SAS.

Postanowienia końcowe

6.1. Sklep internetowy Sinus zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie

 

© 2023 Sinus.edu.pl By BakeSoft.pl