Praca z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

180,00 

Pod pojęciem ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi trzeba rozumieć zarówno dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i te, które mają trudności w realizacji standardów wymagań programowych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego (niższe niż przeciętne możliwości intelektualne,  a także dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), zdrowotnego (dzieci przewlekle chore) oraz ograniczeń środowiskowych (dzieci emigrantów, dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo).

Takie rozumienie specjalnych potrzeb edukacyjnych ma na celu wdrożenie  i urzeczywistnienie idei wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich uczniów.

UCZNIOWIE ZE SPE TO:

 •       Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną
 •       Uczniowie niewidomi i słabo widzący
 •       Uczniowie niesłyszący i słabo słyszący
 •       Uczniowie z autyzmem
 •       Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową
 •       Uczniowie z chorobami przewlekłymi
 •       Uczniowie z ADHD
 •       Uczniowie z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się
 •       Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 •       Uczniowie niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem społecznym
 •       Uczniowie wybitnie zdolni

Rodzicu, nie jesteś sam! Powierz mi edukację i opiekę psychologiczną Twojego dziecka!

*Czas zajęć 50 minut

Kategoria:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Praca z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.