Blog

Polityka zwrotów

 1. Warunki ogólne:

  • Niniejsza polityka zwrotów odnosi się wyłącznie do usług intelektualnych oferowanych przez nasz sklep.
  • Zwroty dotyczą jedynie niezrealizowanych usług intelektualnych.
 2. Zwroty:

  • Klient ma prawo do złożenia żądania zwrotu przed rozpoczęciem realizacji usługi intelektualnej.
  • Żądanie zwrotu powinno zostać złożone drogą pisemną, na adres e-mail naszego sklepu lub za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego na naszej stronie internetowej.
  • Sklep zastrzega sobie prawo do oceny żądania zwrotu i podejmowania decyzji o jego akceptacji.
 3. Zwrot środków:

  • W przypadku akceptacji żądania zwrotu, sklep zobowiązuje się do zwrotu odpowiedniej kwoty pieniężnej na wskazane przez klienta konto bankowe lub inny dostępny środek płatności.
  • Zwrot środków może być dokonany w terminie do 14 dni od daty akceptacji żądania zwrotu.
 4. Wyłączenia:

  • Zwroty nie są możliwe w przypadku zrealizowanych usług intelektualnych.
  • Nie podlegają zwrotowi opłaty za konsultacje, doradztwo, szkolenia, czy inne formy usług intelektualnych, które zostały już udzielone i wykonane.
 5. Reklamacje:

  • W przypadku niezadowolenia z usługi intelektualnej, klient ma prawo złożyć reklamację.
  • Reklamację należy zgłosić drogą pisemną, na adres e-mail naszego sklepu lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na naszej stronie internetowej.
  • Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od jej otrzymania i podjęcia odpowiednich działań w celu jej rozwiązania.

© 2023 Sinus.edu.pl By BakeSoft.pl