POLITYKA ZWROTÓW

Warunki ogólne:
Niniejsza polityka zwrotów odnosi się wyłącznie do usług intelektualnych oferowanych przez nasz sklep.
Zwroty dotyczą jedynie niezrealizowanych usług intelektualnych.
Zwroty:
Klient ma prawo do złożenia żądania zwrotu przed rozpoczęciem realizacji usługi intelektualnej.
Żądanie zwrotu powinno zostać złożone drogą pisemną, na adres e-mail naszego sklepu lub za pośrednictwem formularza zwrotu dostępnego na naszej stronie internetowej.
Sklep zastrzega sobie prawo do oceny żądania zwrotu i podejmowania decyzji o jego akceptacji.
Zwrot środków:
W przypadku akceptacji żądania zwrotu, sklep zobowiązuje się do zwrotu odpowiedniej kwoty pieniężnej na wskazane przez klienta konto bankowe lub inny dostępny środek płatności.
Zwrot środków może być dokonany w terminie do 14 dni od daty akceptacji żądania zwrotu.
Wyłączenia:
Zwroty nie są możliwe w przypadku zrealizowanych usług intelektualnych.
Nie podlegają zwrotowi opłaty za konsultacje, doradztwo, szkolenia, czy inne formy usług intelektualnych, które zostały już udzielone i wykonane.
Reklamacje:
W przypadku niezadowolenia z usługi intelektualnej, klient ma prawo złożyć reklamację.
Reklamację należy zgłosić drogą pisemną, na adres e-mail naszego sklepu lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na naszej stronie internetowej.
Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od jej otrzymania i podjęcia odpowiednich działań w celu jej rozwiązania.

© 2023 Sinus.edu.pl By BakeSoft.pl