POLITYKA PRYWATNOŚCI

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych:
Psycholog gromadzi dane osobowe klientów tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia usług psychologicznych i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, są gromadzone w celu umożliwienia kontaktu i prowadzenia sesji terapeutycznych.
Bezpieczeństwo danych:
Psycholog podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić dane osobowe klientów przed utratą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.
Dane osobowe są przechowywane w bezpieczny sposób i dostęp do nich mają wyłącznie upoważnieni pracownicy lub osoby współpracujące.
Udostępnianie danych osobowych:
Psycholog nie udostępnia danych osobowych klientów osobom trzecim bez ich wyraźnej zgody, chyba że wymaga tego prawo lub dotyczy to współpracy z podmiotami świadczącymi usługi związane z prowadzeniem działalności terapeutycznej.
Prawa klientów:
Klienci mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia.
Klienci mają prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Cookies i technologie śledzenia:
Psycholog może stosować pliki cookies lub inne technologie śledzenia w celu analizy ruchu na stronie internetowej, personalizacji treści lub usprawnienia funkcjonalności.
Aktualizacje polityki prywatności:
Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana, aby odzwierciedlać zmiany w praktykach przetwarzania danych. Klienci powinni regularnie sprawdzać politykę prywatności w celu uzyskania najnowszych informacji.

© 2023 Sinus.edu.pl By BakeSoft.pl