Blog

PRZYGOTOWANIE DO MATURY:
 
  • MATURA pisemna poziom podstawowy: nauka czytania ze zrozumieniem, opanowanie zadań typowych charakterystycznych dla CKE. NAUKA pisania rozprawki problemowej, nauka pisania analizy i interpretacji wiersza. Uczymy się jak pracować z arkuszem maturalnym.
 
  • MATURA USTNA – kompleksowe przygotowanie, ćwiczenia ustne z każdego z działów językowo – gramatycznego, sztuki oraz literackiego.
 
PRZYGOTOWANIE DO  EGZAMINU ÓSMOKLASITY:
 
  • Powtórka lektur, nauka pisania rozprawki, artykułu, opowiadania twórczego, wywiadu, przemówienia, listu prywatnego, listu otwartego – czyli wszystkich długich form wypowiedzi. Nauka pisania krótkich form wypowiedzi. Rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych, testów.© 2023 Sinus.edu.pl By BakeSoft.pl