JĘZYK POLSKI

Oferujemy:
– przygotowanie do matury pisemnej 2024, egzaminu 8-klasisty oraz do matury poprawkowej,
– przygotowanie do matury ustnej,
– naukę pisania wypracowań maturalnych, analizy i interpretacji tekstu, czytania ze zrozumieniem,
– próbne matury sprawdzające postępy w nauce,
– szybką powtórkę lektur i teorii literatury,
– przygotowanie do egzaminów po szkole podstawowej, testów, klasówek i kartkówek,
– pomoc w nadrabianiu zaległości, poprawianiu ocen niedostatecznych.
Edukacja polonistyczna dla najmłodszych począwszy od nauki czytania. Zapraszamy !

© 2023 Sinus.edu.pl By BakeSoft.pl