Zapraszamy!!! W naszej szkole wprowadzamy zajęcia z matematyki dla najmłodszych Metodą Milana Hejnego.

12 kluczowych zasadach metody Milana Hejnego.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Każda z zasad przyczynia się bowiem do stworzenia odpowiedniego klimatu pracy umożliwiającego przyswajanie wiedzy z matematyki, zgodnie z preferowanym stylem uczenia się oraz rodzajem inteligencji wielorakiej.

Budowanie schematów – dzieci wiedzą więcej niż ich uczymy
Praca w środowiskach – uczymy się przez powtarzające się wizyty w środowiskach
Łączące się zagadnienia – nie izolujemy wiedzy matematycznej
Rozwój osobowości – wspieranie samodzielnego myślenia dziecka
Prawdziwa motywacja – kiedy „nie wiem” i „chcę wiedzieć”
Życiowe doświadczanie – czerpiemy z osobistych doświadczeń dzieci
Radość z matematyki – radość w znaczący sposób przyczynia się do dalszej nauki
Osobista wiedza – jest ważniejsza niż wiedza otrzymana
Zadanie nauczyciela – prowadzenie i pośredniczenie w dyskusji
Praca z błędami – unikanie niepotrzebnego lęku
Właściwe wyzwanie – zadania dla każdego dziecka na ich poziomie
Wspieranie współpracy – zdobywanie wiedzy przez dyskusję

Metody i formy pracy wykorzystywane w metodzie Hejnego:
burza mózgów
autobus
metoda projektu
schematy zwierząt
schematy monet
krokowanie
klocki

12

 

 

 

Recent Posts
Skontaktuj się

Wypełnij poniższe pola

Start typing and press Enter to search

Szczęśliwy maluch ...1100_adopted_kids_at_school