CO WPŁYWA NA WYNIKI W NAUCE?

Psychologowie M. Seligman i A. Duckworth zbadali proces uczenia się 8 – klasistów. Brali pod uwagę ich IQ oraz zdolność do samodyscypliny.

ZDYSCYPLINOWANIE miało dwukrotnie większy wpływ na średnią ocen niż iloraz inteligencji” (z książki „Kod talentu” Daniela Coyle).

Recent Posts
Skontaktuj się

Wypełnij poniższe pola

Start typing and press Enter to search

Matematyka z Sinusem!wszystkie-skarby-mamy-matematyka-400x250