Jak budować dobre nawyki w uczeniu się?

Efektywnego uczenia się trzeba się nauczyć, dobrym rozwiązaniem jest, gdy rodzic wykorzystuje w tym celu zadanie domowe, które dziecko ma do wykonania. Zasada jest prosta, jeśli uczeń zbuduje sobie pewne nawyki wykonując zadanie domowe podobnie będzie zachowywał się w szkole: na lekcji czy też przy pisaniu sprawdzianów czy kartkówek. Możesz pomóc w budowaniu dobrych nawyków!

Zadanie domowe – lista przydatnych nawyków

Oto lista kilku przydatnych nawyków dotyczących efektywnego uczenia się:

  • Sprawdzanie przed przystąpieniem do wykonania zadania, czy dziecko ma wszystko co jest mu potrzebne do pracy (np. długopis, ołówek, ekierkę, itd.). Ten nawyk powoduje, że dziecko nie dekoncentruje się w czasie nauki (zamiast uczyć się – szuka linijki). Uczy go też, jak przygotować się do szkoły, a szczególnie do klasówek. Unikamy takich stresujących sytuacji: w trakcie sprawdzianu okazuje się, że uczeń nie ma cyrkla, bez którego nie rozwiąże ćwiczenia.
  • Nawyk odpowiadania na pytania pełnymi zdaniami. Nie ważne czy zadanie domowe jest z j. polskiego, matematyki czy innego przedmiotu ćwicz ten nawyk z dzieckiem.

Jeśli dziecko ma odpowiedzieć na pytanie:

Ile reszty otrzyma Marta po zrobieniu zakupów w sklepie spożywczym?

Zachęcaj, by dziecko nie pisało:

Odp. 4,50

a odpowiedziało pełnym zdaniem:

odp. Marta po zrobieniu zakupów w sklepie spożywczym otrzyma 4,5 zł reszty.

Dla ucznia w młodszych klasach to dodatkowa nauka pisania, a dla każdego ucznia to dobre ćwiczenie przed rozwiązywaniem różnego typu testów. Dzięki temu uczeń przy rozwiązywaniu testu popełni mniej błędów.

  • Systematyczność. W większości przypadków nauka systematyczna: codziennie, w krótkich modułach czasowych jest bardziej efektywna niż nauka, nawet dłuższa, ale od przypadku do przypadku. Zadanie domowe jest tu świetnym przykładem. Jeśli dziecko zobaczy, że systematyczność mu pomaga, tak samo będzie pracować w szkole.
  • Uporządkowanie. Jeśli zadanie domowe polega np. na napisaniu wypracowania, zadbaj, by kartki były ponumerowane (szczególnie, gdy jest ich kilka) lub zszyte razem. Unikniecie sytuacji, że któraś z kartek „zaginie”.
  • Dbałość o wizualną stronę zadania. Ta sama treść merytoryczna na czystej kartce, z odpowiednimi marginesami, z podkreśleniami ułatwiającymi czytanie na pewno zrobi lepsze wrażenie na nauczycielu niż zadanie domowe napisane na postrzępionej, wymiętej kartce. To też przyda się uczniowi przy rozwiązywaniu różnego typu testów – nauczyciele często nieświadomie zwracają uwagę na staranność pracy (patrzą bardziej przychylnym okiem na taki sprawdzian).

Pamiętaj, że budowanie nawyków wymaga czasu i systematyczności! Jeśli pomagasz dziecku wypracować nawyki – daj jemu i sobie kilka tygodni pracy nad tymi nawykami!

Portrait of a cute little boy sitting in library before books. Isolated over white background.

Sinus -mądry wybór!

Recent Posts
Skontaktuj się

Wypełnij poniższe pola

Start typing and press Enter to search

15781655